Venturi Tip Buhar Kapanı

 • Venturi Tip Buhar Kapanları
  • Tarih

    1 Haziran 2018

  • Görev

    Kondenstoplar ; hava, gaz ve kon-densi (suyu) otomatik olarak tahliye eden, fakat buharı tutan cihazlardır. Kondens (su), hava ve gazların buhar sistemindeki zararlarının önlenmesi gerekir.Bu nedenle çeşitli yöntemlerle çalışan kondenstoplar imal edilmiştir. Tesisatta buhar boru hattı ile taşınan buhar yoğunlaşırken buharlaşma en-talpisi açığa çıkar. Kondens, sadece doymuş suyun entalpisini ihtiva eder.Belirli mesafelere montaj edilen kondenstoplar ile bu biriken su tahliye edilir. Azami ısı iletimini sağlamak için suyun buhar hacminden çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca buharla beraber olan, ısı iletimini engelleyen hava ve diğer gazlann da tahliye edilmesi gerekmektedir.

  • Kategori

    Venturi Tip Buhar Kapanı

  • Teklif Al

    Online Fiyat Teklifi Al