Atık Su Sistemleri

Şehir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerleşim bölgelerinde evsel kullanım sonucu oluşan atıksuların geri kazanımı ve bertarafı amacıyla projelendirilen Atıksu Arıtma Sistemlerimiz ile müşterilerimize etkili çözümler sunmaktayız.